AEROKLUB PRIEVIDZA


Fotogaléria

Zabili sme prasa

[obrázok 1203277792.jpg] Oddaný klubu telom i dušou. Cýba mäso do kobás? Drahoš neváha a dáva, ztiaľ čo Tombo dezinfikuje

Aeroklub Prievidza, Letisková 8, 971 03, Prievidza
tel.: +421 - 46 - 543 81 11, fax: +421 - 46 - 543 81 11, e-mail: info@aeroklub-prievidza.sk
Sponzori: dizajn - Martin Križik, kód - K3 GROUP, s.r.o.
počet prístupov
od 07.02.2006 0386512