AEROKLUB PRIEVIDZA


Fotogaléria

Normálny letový deň

[obrázok 1139335728.jpg] Najskôr pozmetať sneh
[obrázok 1139335860.jpg] Keby som tieto kovové trubičky zasunul kam patria, určite by prístroje nakoniec fungovali
[obrázok 1139336053.jpg] Jožko v zápale inštruktáže
[obrázok 1139336136.jpg] Aj toto patrí k lietaniu
[obrázok 1139336881.jpg] Vizuálna kontrola termiky
[obrázok 1139336678.jpg] Svah dával 0 až +1
[obrázok 1139336978.jpg] Peťo ťahal v teplúčku
[obrázok 1139337116.jpg] Pripravený
[obrázok 1139337218.jpg] Pekný deň je za nami

Aeroklub Prievidza, Letisková 8, 971 03, Prievidza
tel.: +421 - 46 - 543 81 11, fax: +421 - 46 - 543 81 11, e-mail: info@aeroklub-prievidza.sk
Sponzori: dizajn - Martin Križik, kód - K3 GROUP, s.r.o.
počet prístupov
od 07.02.2006 0220545