AEROKLUB PRIEVIDZA


[ilustračný obázok 1]

Vitajte všetci nadšenci lietania a parašutizmu

[ilustračný obázok 2]

Na našich krídlach môžete letieť k oblakom

Informácie na tejto stránke sú iba archívneho charakteru


Aeroklub Prievidza, Letisková 8, 971 03, Prievidza
tel.: +421 - 46 - 543 81 11, fax: +421 - 46 - 543 81 11, e-mail: info@aeroklub-prievidza.sk
Sponzori: dizajn - Martin Križik, kód - K3 GROUP, s.r.o.
počet prístupov
od 07.02.2006 0386512